range translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
range
bereik nn.
Imagine instantaneous deployment with unlimited range. Veronderstel verplaatsing in een tel met een onbeperkt bereik.
Get that within range of Harmen's computer. Zorg dat je die binnen bereik van de computer van Harmen krijgt.
scala
Families visiting Barcelona have a varied range of accommodation options. Gezinnen die Barcelona bezoeken hebben een gevarieerd scala aan opties voor accommodatie.
Dutron assembles a wide range of products. In opdracht van haar klanten assembleert Dutron een breed scala aan producten.
reeks n.
Full range of professional lacquers for creating and securing perfect hairstyle. Volledige reeks van professionele lakken voor het creëren en het veiligstellen van perfecte kapsel.
More translations and examples : assortiment nn., range
Probably stop an armor-piercing bullet at point-blank range. Het houdt waarschijnlijk een pantserdoordringende kogel tegen, van korte afstand.
See more translations and examples in context for "range" or search for more phrases including "range": "a range of", "a wide range"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
bereik
v.
uitstrekken (zich)
n.
keten
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

range, rage, rag, ravine


Advertising