random translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
random
willekeurige
But predicting the random mutation of a hostile virus... Maar het voorspellen van de willekeurige mutatie van een vijandige virus...
For random people who need rescuing from rooftops. Of willekeurige mensen, die van daken gered moeten worden.
willekeurig adj.
A random traffic accident involving a federal agent. Een willekeurig verkeersongeluk, waarbij een Federaal Agent was betrokken.
These murders are random, senseless. Vandaag de dag zijn moorden willekeurig, zinloos.
random
All we have is some random intel from our friends in Great Britain. We hebben alleen wat random info... van onze vrienden in Groot Brittannië.
If you would always use the same random seed number, then the random generator will always generate the same repeating sequence of random number. Als dit nummer steeds hetzelfde is (de random seed), dan zal de random generator steeds dezelfde reeks met random getallen maken.
More translations in context: toeval, toevallige ...
See more translations and examples in context for "random" or search for more phrases including "random": "at random", "random sampling"
random adj.
willekeurig

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

random, ransom, radio, rank


Advertising