railway translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
railway
spoorweg nm.
In abandoned railway yards, wandering the roads. In verlaten spoorweg stations, of zwervend langs de wegen.
In going to China to construct a railway rail. We gaan niet terug naar China om een spoorweg te bouwen.
spoor nn.
Because European railway travel can be very dangerous. Omdat reizen over het Europese spoor heel gevaarlijk kan zijn.
The railway track runs parallel to highway 99 most of the way. Het spoor loopt parallel aan snelweg 99.
trein nm.
Next we have a report on the railway phone. Dan nu 'n rapport over 't telefoongesprek in de trein.
More translations and examples : spoor- nn., spoorweg- nm.
Relaxing with the railway almost always in the background. Heerlijk genieten, met de spoorlijn bijna altijd op de achtergrond.
See more translations and examples in context for "railway" or search for more phrases including "railway": "railway undertakings", "railway undertaking"
railway n.
spoorweg
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
spoorwegstation
[UK]
exp.
Hoe kom ik het makkelijkst bij het treinstation?
Asking the way
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising