railroad translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
railroad
spoorweg nm.
This train is for railroad employees only. Deze trein is alleen voor werknemers van de spoorweg.
You're the smartest railroad commissioner Texas ever had. Jij bent de slimste spoorweg commissaris die Texas ooit gehad heeft.
spoorlijn nf.
That's for robbing my railroad. Dat is voor het beroven van mijn spoorlijn.
This here's railroad property, Durant. Deze grond is van de spoorlijn.
spoor nn.
Bohannon hisself say this railroad come first. Bohannon zelf zei dat het spoor op de eerste plaats kwam.
The railroad headquarters will be here. Het hoofdkantoor van het spoor zal hier komen.
More translations in context: trein nm., spoorbaan ...
See more translations and examples in context for "railroad" or search for more phrases including "railroad": "railroad tracks", "underground railroad"
railroad n.
spoorweg
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
gelijkvloerse kruising
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising