racial translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
racial
raciale
The impossible situation of mending racial relations had a solution. De onmogelijke situatie van het repareren van raciale verhoudingen had een oplossing gekregen.
Some millennials think racial tension is our grandparents problem. 1. Sommigen denken dat Millennials raciale spanningen is onze grootouders probleem.
ras
Enormous difficulty developing any racial, ethnic or cultural identity. Enorme moeilijkheid met het ontwikkelen van enig ras, etnische of culturele identiteit.
In reality, this racial segregation did exist however. In de realiteit bestond deze segregatie naar ras wel.
racistische
My attorney understands, despite his racial handicap. Mijn advocaat verstaat dit concept, ondanks zijn racistische handicap.
Mr. Duncan claims self-defense in a racial attack. Mr Duncan handelde uit zelfverdediging in een racistische aanval.
More translations in context: racistisch, racisme ...
See more translations and examples in context for "racial" or search for more phrases including "racial": "racial discrimination", "racial or ethnic origin"
racial adj.
rassen-

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

racial, rail, racist, racism


Advertising