racetrack translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
racetrack
racebaan nm.
Enough cashews to buy yourselves a racetrack. Genoeg cashewnoten om jezelf een racebaan te kopen.
That looks like a racetrack in Tijuana, Dat ziet er uit als een racebaan in Tijuana.
renbaan nm.
And the money has more to do with the racetrack than sabotage. En het geld heeft meer te maken met de renbaan dan sabotage.
My beloved racetrack, all washed away like footprints in sand. Mijn dierbare renbaan. Weggeveegd als voetsporen in het zand.
circuit nn.
We're talking about the racetrack. We hebben het over het circuit.
There's a racetrack next door, dude. Er is een circuit naast de deur, kerel.
More translations in context: racecircuit, Racetrack ...
See how “racetrack” is translated from English to Dutch with more examples in context
racetrack n.
racebaan

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

racetrack, racecar, racer, race


Advertising