play translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
play
spelen v.
They still play video games like juveniles. Ze spelen nog steeds videospelletjes als een stelletje kinderen.
I should leave professional law and play tennis. Ik zou professioneel wet moeten verlaten en slechts tennis spelen.
spel nn.
Then different receptors come into play called rods. Dan komen andere receptoren in het spel, genaamd staafjes.
The direction of play is clockwise. De richting van het spel is met de klok mee.
toneelstuk nn.
But Stuart is rehearsing his play. Maar Stuart is aan het repeteren voor zijn toneelstuk.
Just reading a classic Greek play. Ik ben net een klassiek Grieks toneelstuk aan 't lezen.
More translations in context: doen, stuk nn. ...
See more translations and examples in context for "play" or search for more phrases including "play": "to play", "don't play"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
spelen
n.
toneelstuk
v.
spijbelen
[UK]
v.
spijbelen
[US]
exp.
Laten we voetballen
Sport
exp.
Waar kan ik golf spelen?
Sport
exp.
Kan ik videospelletjes spelen?
Internet
exp.
Waar kan ik tennissen?
Sport
exp.
We willen graag tennissen
Sport
exp.
Is er een speeltuin in de buurt?
Children
exp.
Waar kunnen we lokale muzikanten horen spelen?
Music
exp.
Waar kunnen we een toneelstuk zien?
Entertainment
***
'play' also found in translations in Dutch-English dictionary
v.
play truant [plays truant, playing truant]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

play, player, pay, playful


Advertising
Advertising