pillar translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
pillar
pijler n.
That is the very important second pillar. Dat is de tweede en tevens zeer belangrijke pijler.
Civil dialogue will in future be another supporting pillar. In de toekomst zal de dialoog van de maatschappelijke organisaties een andere belangrijke pijler zijn.
pilaar nm.
Isabelle argues with a concrete pillar. En Isabelle die ruzie maakt met een pilaar.
You had trouble with the pillar. Jij had problemen met de pilaar.
zuil n.
Xue moved it during investigation Jia moved them while inspecting the tubular pillar. Xue haalde ze weg tijdens z'n onderzoek... en Jia toen hij de buisvormige zuil inspecteerde.
The so-called pillar of fire has brought central London to a halt. De zo genaamde zuil van vuur heeft 't openbare leven in London laten stoppen.
More translations in context: steunpilaar n., paal nm. ...
See more translations and examples in context for "pillar" or search for more phrases including "pillar": "the third pillar", "the first pillar"
pillar n.
pilaar

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

pillar, pill, pillow, pillowcase


Advertising