pilgrimage translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
pilgrimage
bedevaart n.
During pilgrimage pray, among other prayers and more. Tijdens de bedevaart, met de vraag, onder andere, gebeden en meer.
This little pilgrimage will do us good. Ik heb u hier laten komen, omdat deze bedevaart goed voor u is.
pelgrimstocht nm.
You're turning a two-hour drive into a pilgrimage. Je verandert een rit van twee uur in een pelgrimstocht.
She has gone to Rishikesh and Hardwar for a pilgrimage. Ze is naar Rishikesh en Hardwar voor een pelgrimstocht.
pelgrimage
Guess that's why I got talked into this pilgrimage. Daarom hebben ze me kunnen overhalen voor deze pelgrimage.
Obviously the Dominican preacher, Jacob of Voragine needs to explain the pilgrimage to Vézelay. Het is duidelijk dat de Dominicaanse prediker, Jakob van Voragine de pelgrimage naar Vezelay moet verklaren.
More translations in context: pelgrimsreis ...
See more translations and examples in context for "pilgrimage" or search for more phrases including "pilgrimage": "pilgrimage church"
pilgrimage n.
bedevaart

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

pilgrimage, pilgrim, pig, pillar


Advertising