piece translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
piece
stuk nn.
Aaron reassigned the judicial corruption piece. Aaron heeft het gerechtelijke corruptie stuk opnieuw toegewezen.
This is the piece that CraftGossip highlighted. Dit is het stuk dat door CraftGossip is gemarkeerd.
stukje nn.
Every piece of technology in you is top-of-the-line. Elk stukje techniek in jou, is het neusje van de zalm.
A little piece ofmetal needs a baby-sitter to travel. Een klein stukje metaal heeft een baby-sitter nodig om te reizigen.
deel nn.
I was serious about selling my piece. Ik was serieus over het verkopen van mijn deel.
Impaled piece is lodged under his clavicle. Het lijkt wel of het gespietste deel is ingediend onder zijn ribbenkast.
More translations in context: werk nn., wapen nn. ...
See more translations and examples in context for "piece" or search for more phrases including "piece": "a piece of", "one piece"
piece n.
stukje

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

piece, pierce, pierced, pie


Advertising