physiotherapy translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
physiotherapy
fysiotherapie nf.
The doctor prescribed Sonja one week rest and physiotherapy. Van de huisarts kreeg Sonja een week rust en fysiotherapie voorgeschreven.
Spasticity is initially treated with physiotherapy, rehabilitation and medications. Spasticiteit is in eerste instantie behandeld met fysiotherapie, revalidatie en medicatie.
heilgymnastiek
Treatment principal views - klimatoterapija, balneogrjazelechenie, physiotherapy. De principiele items van de behandeling - klimatoterapiya, balneogryazelechenie, heilgymnastiek.
Tooth prosthetics, a massage office, physiotherapy, laser therapy, balneotherapy, ingaljatory. Tandkundig kunstmatig lichaamsdeel, het kabinet van masseren, heilgymnastiek, lazeroterapiya, vodolechenie, ingalyatorii.
geneeskrachtig
The Important place of strengthening of health of children is occupied with massage, physiotherapy exercises, sports. De belangrijke plaats van versterkend van de gezondheid van kinderen bezeten manuele behandeling, geneeskrachtig fizkultura, sporten wedstrijden.
Actively using a climate in a combination to sea procedures, physiotherapy exercises and a dietary food, physicians of sanatorium achieve high efficiency of treatment. Actief benuttend klimaat in de combinatie met marine procedures, geneeskrachtig fizkulturoi en dieticheskim voeden, van mediki kuuroord de hoge effectiviteit verkrijgen van de behandeling.
More translations in context: kinesitherapie, physiotherapie ...
See how “physiotherapy” is translated from English to Dutch with more examples in context
physiotherapy n.
fysiotherapie

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising