photocopy translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
photocopy
fotokopie nf.
Later came the photocopy, which originally was a real photographic process. Later komt de fotokopie op, wat in het begin nog een echt fotografisch proced, was.
For this article, a photocopy of the brochure Nostradamus prophezeit den Kriegsverlauf has been used. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van een fotokopie van de brochure Nostradamus prophezeit den Kriegsverlauf.
kopie nf.
1938-Piobb-copy (= photocopy of 1668-Amsterdam). Kopie-Piobb-1938 (= kopie van Amsterdam-1668).
She even had a photocopy messengered to her apartment. Ze heeft zelfs een kopie naar haar flat laten sturen.
kopiëren v.
I finally read what I had to photocopy so carefully. Ik begon te lezen wat ik zo zorgvuldig moest kopiëren.
Well, we can photocopy mine. Nou, we kunnen de mijne kopiëren.
More translations in context: fotokopiëren v. ...
See how “photocopy” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
fotokopie
v.
fotokopiëren
exp.
Ik wil hier graag een kopie van
Photocopy
exp.
Ik wil hier graag een kleurenkopie van
Photocopy
***
'photocopy' also found in translations in Dutch-English dictionary
nf.
photocopy [photocopies]
v.
photocopy [photocopies, photocopied]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising