personal translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
personal
persoonlijk adj.
There's nothing more personal to them. Er is niets dat meer persoonlijk is aan hen.
Damon, that might be personal. Damon, dat zou eigenlijk persoonlijk kunnen zijn.
eigen adj.
You don't destroy a personal supply. Je hoeft dat voor eigen gebruik niet te vernietigen.
Each party has recovered their personal property. Beide partijen houden hun eigen bezittingen en gemeenschappelijke eigenschappen.
More translations and examples : personal, privé adj., individueel adj.
Said she needed some personal time. Ze zei dat ze wat persoonlijke vrije tijd nodig had.
See more translations and examples in context for "personal" or search for more phrases including "personal": "personal data", "personal life"
personal adj.
persoonlijk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
persoonlijke assistent
n.
draagbare muziekspeler
n.
personal organizer
exp.
Het is voor mijn eigen persoonlijke gebruik
Customs and passport control
exp.
Ik wil graag een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten
Vehicle hire
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising