penultimate translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
penultimate
voorlaatste
His penultimate chapter ended with quite a struggle. Zijn voorlaatste hoofdstuk eindigde met een flink gevecht.
It was the penultimate stage, When I went lone command. Het was het voorlaatste stadium, Toen ik ging eenzame opdracht.
één na laatste
Santa Ana is the penultimate Mission founded before the expulsion of the Jesuits in 1767. De missie van Santa Ana is als één na laatste gesticht voordat de Jezuïeten in 1767 verdreven werden.
The adoption of the country-specific recommendations marks the penultimate step in the six-month period of intensive economic policy coordination between the EU and Member States labelled the European Semester. De goedkeuring van de landenspecifieke aanbevelingen vormt de op één na laatste stap in de zes maanden durende periode van intensieve coördinatie van het economisch beleid tussen de EU en de lidstaten, die het Europees Semester wordt genoemd.
More translations in context: voorlaatst ...
See more translations and examples in context for "penultimate" or search for more phrases including "penultimate": "the penultimate"
penultimate adj.
voorlaatst
[Liter.]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising