pentathlon translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
pentathlon
vijfkamp nm.
Leonidas of Rhodes was a very talented man was it concerned the pentathlon. Leonidas van Rhodos was een zeer getalenteerde man betrof de vijfkamp.
So there are five events in the pentathlon. Er zijn dus vijf onderdelen in een vijfkamp.
Other examples in context
Sports is very important to me, I'm glad that I have excellent possibilities to train in Switzerland. Beside my own work out I also train with the Swiss pentathlon team. Sporten is voor mij ontzettend belangrijk, ik heb gelukkig in Zwitserland uitstekende mogelijkheden om goed te trainen. Ik train dan ook naast mijn eigen trainingen met de Zwitserse vijfkampmilitairen mee.
Diversion of Österström - Stroll through the scenic environment full of vivid memories from the old sawmill era. Österströms Manor is also home to activities such as pentathlon, gudningar and sauna hut. Omlegging van Österström - Wandeling in de schilderachtige omgeving vol levendige herinneringen aan de oude zagerij tijdperk. Österströms Estate bieden ook activiteiten zoals leeftijden, gudningar en sauna horny.
Let's have a big round of applause for our terrific pentathlon athletes! Graag een groot applaus voor onze fantastische vijfkampers.
Pentathlon was only for adult men, and was most appreciated by the audience. Pentathlon was de enige volwassen mannelijke en meest gewaardeerd door het publiek.
See how “pentathlon” is translated from English to Dutch with more examples in context
pentathlon n.
vijfkamp

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising