peak hours translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
peak hours
piekuren npl.
Trapped inside, during the peak hours of dead time. Binnen opgesloten, tijdens de piekuren van de dood.
Ladbrokes Poker has around 1500 cash game players online during peak hours. Ladbrokes Poker heeft gedurende de piekuren circa 1500 cashspelspelers.
spitsuur nn.
It's peak hours. What's so important? Het is spitsuur, wat is er zo belangrijk?
Flexible approaches to variable speed limits during peak hours... Een flexibele aanpak van snelheidslimieten tijdens het spitsuur...
spits nmf.
This is to ensure that heavy goods vehicles can avoid certain road sections during peak hours. Hiermee moet het voor de vrachtwagenchauffeurs mogelijk worden om bepaalde wegen tijdens de spits te mijden.
Flexibility helps reduce congestion during peak hours, while also reducing the majority of harmful emissions from traffic. Flexibiliteit bevordert de vermindering van files tijdens de spits, terwijl ook het grootste deel van de schadelijke uitstoot van het verkeer wordt teruggebracht.
See how “peak hours” is translated from English to Dutch with more examples in context
peak hours n.
piekuren

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
piek
n.
hoogseizoen
[US]
n.
kantooruren
n.
openingsuren
n.
bezoekuren
exp.
Wanneer is het bezoekuur?
Hospital
exp.
De reis duurt twee uur
Buying tickets
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

peak, pear, peas, peat


Advertising