past year translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
past year
afgelopen jaar
Pressure on Maris has considerably increased this past year. De druk op de Mari is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen.
She changed her name a couple times in the past year. Veranderde haar naam een paar keer in het afgelopen jaar.
voorbije jaar
Detailing every personnel infraction from the past year. Elke overtreding van ieder personeelslid van het voorbije jaar.
I've been looking at his results for the past year. Ik heb zijn resultaten van het voorbije jaar bekeken.
laatste jaar
Everything I did this past year. Alles wat ik het laatste jaar gedaan heb.
Said the past year of losing her mom was just so hard. Ze zei dat het laatste jaar zo moeilijk was omdat ze haar moeder was verloren.
More translations in context: vorig jaar adv., laatste jaren ...
See more translations and examples in context for "past year" or search for more phrases including "past year": "the past year", "over the past year"
See also:

past, paste, pasta, pastry

Collaborative Dictionary     English-Dutch
prep.
voorbij
n.
verleden
prep.
over
[UK]
adj.
vroeger
v.
ergens langsgaan
n.
jaar
n.
Nieuwjaar
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising