past translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
past
verleden nn.
I always knew francis had a past. Ik heb altijd geweten dat Francis een verleden had.
Do not discuss politics or religion or past relationships. Praat niet over politiek of religie of in het verleden relaties.
voorbij
I never thought past the mission. Ik heb alleen nooit voorbij de missie gedacht.
Just a train roared past this crossing. Er raasde net een trein voorbij op dit spoor.
More translations in context: afgelopen adj., langs, laatste ...
See more translations and examples in context for "past" or search for more phrases including "past": "in the past", "over the past"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
prep.
voorbij
n.
verleden
adj.
vroeger
prep.
over
[UK]
v.
ergens langsgaan
exp.
Het is tien over twee
Time
exp.
Het is half drie
Time
exp.
Het is kwart over twee
Time
exp.
Het is bijna half drie
Time
exp.
Ik wil graag een reservering voor 2 personen maken voor half acht
Reserving a table
***
'past' also found in translations in Dutch-English dictionary
v.
go past [goes past, going past]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

past, paste, pasta, pastry


Advertising
Advertising