part translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
part
deel
The part interprets the language and symbols. Het deel van de hersenen voor talen en symbolen.
Her death is a part of you. Haar dood is een deel van je en je zult daarmee moeten leren leven.
onderdeel nn.
I think he'd be gold as part of the decoy unit. Als ik deze man kan overtuigen om mee te komen denk ik, dat hij goud waard is als onderdeel van het namaak team.
That wasn't a part of the plan. Dat was geen onderdeel van het plan, en die onzin gaat de politie niet geloven.
gedeelte nn.
The hard part was removing my own face. Het moeilijke gedeelte was het verwijderen van mijn eigen gezicht.
The village is mostly part self-sustaining. Het dorp is voor het grootste gedeelte zelfonderhoudend.
More translations in context: rol nmf., gedeeltelijk adj./adv. ...
See more translations and examples in context for "part" or search for more phrases including "part": "in part", "take part"
part n.
onderdeel

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
afstand doen van
n.
reserveonderdeel
exp.
Dit onderdeel werkt niet goed
Repairs
exp.
Uit welk deel van ... komt u?
Making friends
exp.
Hebt u onderdelen voor een Toyota?
Breakdown
***
'part' also found in translations in Dutch-English dictionary
v.
part with [parts with, parting with]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

part, party, partly, parent


Advertising