pants translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
pants
broek nf.
These pants fit before my cauliflower and radish diet. Deze broek paste me voordat ik aan mijn bloemkool en radijs diëet begon.
Wearing a chequered shirt and light-grey pants. Draagt een geblokt hemd en 'n lichtgrijze broek.
broeken
You know, walking, biking, wearing pants. Je weet wel, lopen, fietsen, broeken dragen.
Those pants were defective and should have never left your factory. Die broeken zijn slecht en hadden uw fabriek nooit mogen verlaten.
pants
Fold the bottom of the leg and return the harem pants harem pants (harem pants to the upside). Vouw de onderkant van het been en de harem pants terug harem pants (harem pants op de kop).
More translations in context: broekje, broekzak ...
See more translations and examples in context for "pants" or search for more phrases including "pants": "pants off", "pants down"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
npl.
broek
[US]
n.
onderbroek
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

pants, panties, parents, pan


Advertising