original translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
original
origineel adj./nn.
Assuming Operations gave them the original. Ervan uitgaande dat Operations hem het origineel gaf.
And... I believe only the original exists. En... ik geloof dat er alleen maar een origineel van bestaat.
oorspronkelijk adj.
The original wording is therefore unsatisfactory. De tekst zoals deze oorspronkelijk geformuleerd is, voldoet derhalve niet.
The original intention was to phase out these measures. Het was oorspronkelijk de bedoeling deze maatregelen geleidelijk af te schaffen.
eerste adj./n.
The original question made some clear requests. In de eerste vraag werden een aantal duidelijke zaken gevraagd.
More translations and examples : echte, oude
The original call was shots fired. De oorspronkelijke oproep was dat er werd geschoten.
See more translations and examples in context for "original" or search for more phrases including "original": "original investigation", "original proposal"
original adj.
oorspronkelijk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising