order translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
order
orde nf.
Simplicity and order are your new watchwords. Volharding en orde, dat zijn jouw nieuwe wachtwoorden.
Not there were law neither order. Wet en orde was er in het geheel niet.
bestellen
Tahsin, go order yourselves two fruit tea. Tahsin... ga maar wat drinken bestellen dat hoeft niet hoor, dank u wel.
Here's Andrew's wine order. Dit is de wijn die Andrew wil bestellen.
bevel nn.
That order will kill them all. Dat bevel jaagt ze allemaal de dood in.
Court order's in the works. Er wordt al aan een gerechtelijke bevel gewerkt.
More translations in context: bestelling nf., volgorde nmf. ...
See more translations and examples in context for "order" or search for more phrases including "order": "in order", "order to"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
bevel
v.
bevelen
n.
bestelformulier
n.
postorder
[UK]
n.
automatische overschrijving
exp.
Kunt u een taxi voor me bestellen?
Taxi
exp.
Kan ik nu bestellen?
Ordering and eating
exp.
Ik wil graag een lokale specialiteit bestellen
Ordering and eating
exp.
Kunt u een taxi voor me bestellen voor 8 uur?
Taxi
n.
postorder
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

order, order form, ordeal, or


Advertising
Advertising