option translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
option
optie nf.
I suppose eBay is always an option. Ik veronderstel dat eBay altijd nog een optie is.
She may option the movie rights. Ze doet waarschijnlijk een optie op de filmrechten.
mogelijkheid nf.
We have the option of refusing discharge outright. Wij hebben de mogelijkheid om verlening van kwijting expliciet te weigeren.
Software also provides option to convert stored procedures. Software bieden ook mogelijkheid om opgeslagen procedures om te zetten.
keuze nmf.
Resisting industrial change is a bad option for jobs. Verzet tegen de industriële veranderingen is voor de werkgelegenheid een verkeerde keuze.
It was certainly the architect option. Het was beslist de keuze van de architect.
More translations in context: keus nf., oplossing nf. ...
See more translations and examples in context for "option" or search for more phrases including "option": "only option", "best option"
option n.
optie

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Ik wil graag de goedkoopste optie
Buying tickets
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising