oneself translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
oneself
zichzelf
Such oaths consisted in pronouncing a curse upon oneself. Dergelijke eden bestonden uit het uitspreken van een vloek over zichzelf.
With these characters one can converse within oneself. Met deze karakters kan men dan een gesprek aangaan met zichzelf.
jezelf
It's important to love oneself. Het is belangrijk om van jezelf te houden.
I don't understand the appeal of painting oneself permanently. Ik begrijp niet de aantrekkingskracht... van het permanent beschilderen van jezelf.
zich
Acquainting oneself with the most eligible gentlemen is not light business. Kennis te laten maken zich met de meest in aanmerking komende heren is niet licht bedrijfsleven.
Only by identifying oneself with It can this happen. Dat kan alleen gebeuren door zich met Het te vereenzelvigen.
More translations in context: zelf , onszelf ...
See more translations and examples in context for "oneself" or search for more phrases including "oneself": "resign oneself"
oneself pron.
zichzelf

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

oneself, one, one's, obese


Advertising