one's translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
one's
iemands
Through performing the exercises one's original-body undergoes transformation and is preserved. Door het uitvoeren van de oefeningen ondergaat iemands oorspronkelijk lichaam transformatie en wordt het verduurzaamd.
This challenges both one's his faith. Een uitdaging zowel voor iemands geduld, als voor zijn geloof.
zijn
In other words, the gong that determines one's level is not obtained through doing exercises, but through cultivating one's xinxing. Met andere woorden, de cultivatie-energie die iemands niveau bepaalt, wordt niet verkregen door oefeningen te doen maar door zijn inborst te cultiveren.
Especially people one's welcoming into one's family. Vooral mensen die men in zijn familie opneemt.
More translations and examples : eigen, zit, wordt
Heatherton told me one's always armed. Heatherton vertelde me dat er altijd één gewapend is.
More information increases one's critical faculties and maturity. Door betere informatie nemen het kritisch vermogen en de rijpheid van een persoon toe.
See more translations and examples in context for "one's" or search for more phrases including "one's": "no one's", "one's gonna"
one's det.
zijn

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
vt.
met zijn vinger nee-schudden naar iem. ; met de wijsvinger nee schudden naar iem.
=to shake one's finger repeatedly to show disapproval. "You naughty boy!", mom said, wagging her finger at me.
exp.
Kun je in de rivier zwemmen?
Sport
exp.
Het is een uur
Time
num.
een
pron.
een
pron.
niemand
exp.
Eén woord
E-mail
exp.
Hebt u een grotere kamer?
Hotel
***
'one's' also found in translations in Dutch-English dictionary
vi.
trip over one's tongue
[Fig.]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

one, once, on, one's


Advertising
Advertising