of translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
of
van
Liposculpture of a protuding pubic area & MICRO-liposcultpure of thelabia. Liposculptuur van een vooruitstekende (mollige) schaamstreek & MICRO-liposculptuur van de schaamlippen.
Polymer of dextrose, prepared by partial degradation of starch. Polymeer van glucose (druivensuiker), gemaakt door gedeeltelijke afbraak van zetmeel.
voor
My mother became promoter of the progress of society. Mijn moeder ging zich inzetten voor de vooruitgang van de maatschappij.
Had aroused much controversy conditions of use of Adobe Photoshop Express. Ze hadden veel controverse gewekt voorwaarden voor het gebruik van Adobe Photoshop Express.
uit
Now Han-Shireikan of the Imperial Royal Guard of Ishida. Het is nu Han-Shireikan van de Imperial Royal Guard uit Ishida.
More translations in context: aan , op ...
See more translations and examples in context for "of" or search for more phrases including "of": "out of", "one of"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
prep.
met
prep.
van
prep.
aan
prep.
in plaats van
prep.
wegens
[US]
v.
bestaan uit
adj.
achterhaald
[UK]
n.
kunstwerk
n.
roofvogel
n.
kostprijs van de omzet ; verkoopkosten ; kosten van verkopen
[Bus.]
n.
gevoel voor humor
[US]
n.
kosten van levensonderhoud
n.
gevoel voor humor
[UK]
n.
levensstandaard
n.
conferencier
[US]
n.
bloedverwant
[Liter.];[UK]
n.
voorrang
n.
geboorteplaats
n.
wisselkoers
[UK]
n.
ladekast
n.
zuiveringszout
v.
tekortkomen
[US]
v.
verzorgen
[US]
n.
namens
[US]
prep.
namens
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising