obtain translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
obtain
verkrijgen v.
The different steps needed to obtain the necessary planning permissions. De verschillende stappen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de nodige bouwvergunningen.
This is important to obtain correct colour separation when flashing. Dit is van belang om een juiste kleurseparatie te verkrijgen bij uitbelichten.
krijgen v.
Parliament will have the right to obtain confidential documents. Het Parlement krijgt het recht om vertrouwelijke documenten toegestuurd te krijgen.
He is shown a temporary contact to obtain weapons. Rydell is vermoedelijk een éénmalig contactpersoon, om wapens te krijgen.
More translations in context: verwerven v., bereiken v., ontvangen v. ...
See more translations and examples in context for "obtain" or search for more phrases including "obtain": "in order to obtain", "able to obtain"
obtain v.
verkrijgen
[Liter.]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising