maximum translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
maximum
maximaal adj.
For maximum effect apply over moisturizer. Voor een maximaal effect te brengen over moisturizer.
The riad has seven air-conditioned rooms to ensure maximum comfort. De riad heeft zeven kamers met airconditioning voor maximaal comfort te garanderen.
maximum nn.
This hike deserves the maximum of . De ze wandeling krijgt van ons het maximum van .
They guide groups of maximum 10 youngsters. Zij begeleiden op actieve wijze groepjes van maximum 10 jongeren.
hoogste
PFERD tools offer the user maximum benefit and cost-effectiveness. PFERD-gereedschappen bieden de gebruiker het hoogste profijt en een zeer goede efficiency.
Relevant impurities methyl eugenol and methyl-isoeugenol maximum 0,1 %. Relevante onzuiverheden: methyleugenol en methylisoeugenol, ten hoogste 0,1 %.
More translations in context: grootste, optimaal adv. ...
See more translations and examples in context for "maximum" or search for more phrases including "maximum": "a maximum of", "maximum amount"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
adj.
maximaal
n.
maximum
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

maximum, Marxism, minimum, mammal


Advertising