maternity hospital translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
maternity hospital
kraamkliniek nf.
A maternity hospital, where mothers go to give birth. Een kraamkliniek, waar moeders bevallen.
Recently, I met a toddler of 18 months in a maternity hospital. Onlangs zag ik een peuter van achttien maanden in een kraamkliniek.
Other examples in context
There was also an incident where you put a fire extinguisher through a window at Maternity Hospital. Er was ook nog een voorval... waarbij u, in het Maternity ziekenhuis,... een brandblusser door het raam hebt gegooid.
A maternity hospital, and no answer! Een materniteit die niet antwoordt.
The Serabu area has no other functioning maternity hospital and no rural health services, and the Isiolo area of Kenya has no rural maternity services. De Serabu-regio heeft geen andere functionerend kraamziekenhuis en geen landelijke gezondheidsdiensten, en de Isiolo-regio van Kenia beschikt niet over landelijke kraamvoorzieningen.
Bill Masters has that deal because of the enormous amount of business he generates for maternity hospital. Masters heeft die deal omdat hij veel werk binnenbrengt.
See how “maternity hospital” is translated from English to Dutch with more examples in context
maternity hospital n.
kraamkliniek

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
zwangerschapsverlof
n.
ziekenhuis
n.
psychiatrische inrichting
exp.
Ik werk in een ziekenhuis
Work
exp.
Waar is het ziekenhuis?
Hospital
exp.
We moeten hem naar het ziekenhuis brengen
Emergencies
exp.
Hoe kom ik bij het ziekenhuis?
Asking the way
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising