master of ceremonies translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
master of ceremonies
ceremoniemeester nm.
And you, my stallion will be the master of ceremonies. En jij, mijn hengst, wordt de ceremoniemeester.
Can't have a Mayhem Party without our master of ceremonies. Kan geen Mayhem Party houden zonder onze ceremoniemeester.
ceremonie meester
Our master of ceremonies seems to be a little I guess it's up to me to begin. Um... Onze ceremonie meester blijkt een beetje laat te zijn, dus ik vermoed, dat het aan mij is om te beginnen.
I'm the Important Master of Ceremonies of the most royal of all kings... Ik ben de Belangrijkste Ceremonie Meester van de meest koninklijke van alle koningen...
More translations in context: conferencier nm. ...
See how “master of ceremonies” is translated from English to Dutch with more examples in context
master of ceremonies n.
conferencier
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
meester
v.
onder de knie krijgen
n.
ceremonie
***
'master of ceremonies' also found in translations in Dutch-English dictionary
nm.
master of ceremonies [masters of ceremonies]
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

master, mast, mate, matter


Advertising