marriage certificate translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
marriage certificate
huwelijksakte n.
So the first thing we need here is your marriage certificate. Dus, het eerste wat we nodig hebben is je huwelijksakte.
Guys, we're trying to track down our marriage certificate. We proberen onze huwelijksakte terug te vinden.
trouwakte
I have the marriage certificate, so we're protected. Ik heb de trouwakte, dus we zijn beschermd.
The court needs our marriage certificate. De rechtbank heeft onze trouwakte nodig.
trouwboekje
And a family does not mean having a marriage certificate. En een gezin, dat betekent niet het hebben van een trouwboekje.
Your marriage certificate, and your wedding anniversary, Mak. Jouw trouwboekje en jouw huwelijksfeest,
More translations in context: huwelijkscertificaat ...
See how “marriage certificate” is translated from English to Dutch with more examples in context
marriage certificate n.
huwelijksakte

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
huwelijk
n.
certificaat
n.
geschenkbon
[US]
n.
geboortebewijs
n.
medische goedkeuring
n.
verzekeringscontract
exp.
Mag ik uw verzekeringspolis zien?
Problems
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising