mark translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
mark
mark nm.
Starboard ROC... Fire mark 38. Stuurboord Operations, vuren met de Mark 38.
I never heard so much whining about the deutsche mark. Ik heb nog nooit zoveel horen zaniken... over de Duitse mark.
merk
The mark applied for possesses inherent distinctiveness. Het aangevraagde merk bezit van huis uit onderscheidend vermogen.
Not necessarily, we still have no explanation for the injection mark. Niet per se, we hebben nog steeds geen verklaring voor het injectie merk.
teken nn.
Communication, friendship and prayer mark our meetings. Onze bijeenkomsten staan in het teken van uitwisseling, vriendschap en gebed.
Standby to jump on my mark. Sta gereed om te springen op mijn teken. Vijf.
More translations in context: markeren v., merkteken nn. ...
See more translations and examples in context for "mark" or search for more phrases including "mark": "trade mark", "question mark"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
markeren
n.
vlek
v.
cijfer geven
[UK]
n.
teken
n.
vraagteken
n.
uitroepteken
[UK]
n.
aanhalingstekens
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

mark, market, marketing, mare


Advertising