maritime translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
maritime
maritiem adj.
As maritime specialist we are able to develop innovative solutions. Als maritiem specialist zijn wij in staat om zeer innovatieve oplossingen te ontwikkelen.
To ensure consistency with international maritime law. Afstemming van de tekst op het internationaal maritiem recht.
zee
It is about monitoring pollution of the maritime environment. Het gaat over het monitoren van de milieuvervuiling op zee.
More translations and examples : zee-, mariene, Maritime
This Convention aims to protect the maritime waters against harmful organisms. Deze conventie heeft als doel de maritieme wateren te beschermen tegen schadelijke organismen.
The unfavorable economic situation in Greece has dramatically affected maritime transports. Helaas heeft de ongunstige economische situatie in Griekenland ook de scheepvaart flink getroffen.
The Convention does not reflect present maritime reality. Het verdrag komt niet overeen met de huidige werkelijkheid van het zeevervoer.
See more translations and examples in context for "maritime" or search for more phrases including "maritime": "maritime transport", "maritime safety"
maritime adj.
maritiem

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising