make translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
make
maken v.
I have traveled from Castille to make your delectable acquaintance. Ik ben uit Castille gereisd om... om kennis te maken met uw verrukkelijke verschijning.
I trust you will make the appropriate improvements. Ik vertrouw erop dat u de nodige verbeteringen zal maken.
zorgen
Perhaps here I can make you proud again. Misschien kan ik hier zorgen dat je weer trots op me wordt.
Stress can also make you absentminded. Stress kan ook zorgen dat u afwezig bent.
laten v.
Try and make her look respectable. Probeer haar er netjes uit te laten zien.
Only the kind you make happen. Alleen het soort die je kunt laten gebeuren.
More translations in context: doen v., verdienen v. ...
See more translations and examples in context for "make" or search for more phrases including "make": "make it", "make a"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
dwingen
v.
maken
n.
model
[UK]
v.
opmaken
v.
noteren
[US]
exp.
Ik moet bellen
Telephone and mobile
exp.
Ik wil graag een afspraak maken
Doctor
exp.
Ik wil graag bellen
Telephone and mobile
exp.
Ik wil graag een klacht indienen
Complaints
exp.
Waar kan ik bellen?
Telephone and mobile
exp.
Kan ik op deze computer cd's maken?
Internet
exp.
Ik moet een belangrijk telefoontje plegen
Telephone and mobile
exp.
Ik wil graag een collect call maken
Telephone and mobile
exp.
Waar kan ik naar een ander land bellen?
Telephone and mobile
exp.
Ik wil een extern gesprek voeren, mag ik een buitenlijn?
Hotel
exp.
Ik wil graag een reservering voor 2 personen maken voor half acht
Reserving a table
***
'make' also found in translations in Dutch-English dictionary
vt.
make [made]
vt.
make [made]
vt.
make up [makes up, making up]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

make, maker, make-up, market


Advertising
Advertising