look for translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
look for
zoeken v.
We look for sponsors for these children. Wat we dus zoeken zijn sponsors voor deze kinderen.
I think I want to look for something not as grand. Ik denk dat ik iets minder groots moet zoeken.
zoek naar
Scientists look for the interaction between genes and behaviour. Die gaan op zoek naar de wisselwerking tussen genen en gedrag.
She must look for easier options. De arend moet op zoek naar een simpeler prooi.
More translations in context: kijken naar v., kijken voor, kijk uit naar ...
See more translations and examples in context for "look for" or search for more phrases including "look for": "look for another", "look for something"
look for v.
zoeken

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
blik
v.
kijken
v.
lijken
v.
kijken naar
v.
opzoeken
v.
rondkijken
[UK]
v.
verzorgen
[UK]
***
'look for' also found in translations in Dutch-English dictionary
v.
look for [looks for, looking for]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

look, loo, look at, look up


Advertising