lock translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
lock
slot nn.
Then they bypassed the electronic vault lock. Daarna omzeilden ze het slot van de elektronische kluis.
Have a look at that lock, professor. Kijk eens naar dat slot, professor.
sluiten v.
We lock ourselves in these cells until morning. We sluiten ons zelf op in die cellen tot dat de morgen komt.
They lock the doors on you at Bayview. Ze sluiten je daar op in Bayview.
opsluiten v.
They can lock you up for jaywalking. Ze kunnen je al opsluiten voor het negeren van een stoplicht.
They should lock him up and throw away the key. Ze moesten hem opsluiten en de sleutel weggooien.
More translations in context: afsluiten v., vergrendelen v. ...
See more translations and examples in context for "lock" or search for more phrases including "lock": "lock down", "lock on"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
lok
v.
vergrendelen
n.
slot
v.
buitensluiten
exp.
Het slot is kapot
Complaints
exp.
Mag ik een slot?
Cycling
exp.
De wielen blokkeren
Breakdown
exp.
De deur gaat niet op slot
Complaints
***
'lock' also found in translations in Dutch-English dictionary
v.
lock out [locks out, locking out]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

lock, locker, locket, lock out


Advertising
Advertising