little translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
little
klein adj.
Well, it would make precious little difference. Wel, het zou een kostbaar klein verschil kunnen maken.
Finally Oleg arrives holding a little puppy. Uiteindelijk kwam Oleg er aan... met een klein hondje op de arm.
beetje adv.
It feels a little confined here. Ik vind het hier 'n beetje benauwd.
Maybe you just need a little persuasion. Misschien heb je gewoon behoefte aan een beetje overredingskracht.
weinig adv.
School bears little relationship to practice. Studeren heeft weinig te maken met het werk.
But otherwise, very little help. Maar verder had ik erg weinig aan hem.
More translations in context: iets , even adj./adv. ...
See more translations and examples in context for "little" or search for more phrases including "little": "a little", "little bit"
little adj.
klein

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Ik ben een beetje moe
Making friends
exp.
Ik spreek maar een beetje Engels
Communication difficulties
***
'little' also found in translations in Dutch-English dictionary
adj.
little [littler, littlest]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

little, litter, liter, litre


Advertising