litter bin translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
litter bin
prullenbak nm.
Today we are presenting concrete proposals, which the other institutions cannot allow to be thrown into the litter bin. Vandaag komen wij met concrete voorstellen die de overige instellingen niet in de prullenbak mogen laten verdwijnen.
Until three years ago the authorized providers of Rijkswaterstaat adressed initiatives as landmarks on the waterfront directly to the litter bin. Building in the floodplain was still excluded. Tot drie jaar geleden zouden initiatieven zoals de bakens aan het water direct naar de prullenbak verwezen zijn door de vergunningenverleners van Rijkswaterstaat. Bouwen in de uiterwaarden was toen nog uitgesloten.
vuilnisbak nm.
You drop your ciggy stump in a litter bin, and you're starting a fire. Als je je peuk in de vuilnisbak gooit, gaat de boel in de fik.
Other examples in context
They were found in the litter bin in that street. Dat hebben ze gevonden in een vuilbak van de stad in de Morckhovenlei.
The only logical thing to do is drop your ciggy stump in a litter bin. En dus moet je je peuk in de vuilnisbak gooien.
litter bin Litterspinner (ALT) €101.63 Buy Now 2.00 kattenbak Litterspinner (ALT) €101.63 Bestel NU 2.00
See how “litter bin” is translated from English to Dutch with more examples in context
litter bin n.
vuilnisbak
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
rommel
n.
nest
n.
vuilnisbak
[UK]
n.
broodtrommel
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

litter, liter, little, litter bin


Advertising