listen to translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
listen to
luisteren naar v.
Jean-Claude, remember to listen to your partner. Jean-Claude, denk er aan te luisteren naar je partner.
The dead can listen to ghost voices. De dood kan luisteren naar de geluiden van spoken.
horen v.
In case you want to listen to Christmas carols. Voor als je kerstliedjes wilt horen.
More translations and examples : beluisteren v., aanhoren v., luisterde
People who refuse to listen to their king. De oorzaak van mijn woede is dat mensen weigeren om naar hun koning te luisteren.
We listen to what happened later. En we hoorden later hoe het was afgelopen.
I can make the Inspector listen to reason. Nou, ik denk dat misschien ik wel... de inspecteur tot rede kan brengen.
See more translations and examples in context for "listen to" or search for more phrases including "listen to": "want to listen", "need to listen"
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising