line up translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
line up
line-up
Well, the coordinates line up with tunnels used by the underground railroad. Nou, de coördinaten line-up met tunnels gebruikt door de ondergrondse spoorlijn.
The line up of warbirds and oldtimers was impressive. De line-up aan warbirds en oldtimers was meer dan impressionant.
opstellen v.
Now, let's all line up for the sweetheart dance. Laten we ons allemaal opstellen voor de 'Sweetheart Dance'.
Coach told me to line up center, bend over and grab the ball. De coach zei dat ik me in het midden moest opstellen, bukken en de bal pakken.
More translations and examples : rij staan, line up, stel je op
I figured out the line up. Ik weet hoe 't zit met de data, ze komen uit.
Please line up for security check... Ga in de rij staan voor een veiligheidscontrole...
See more translations and examples in context for "line up" or search for more phrases including "line up": "line-up", "up the line"
line up v.
in de rij staan
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
wachtrij
[US]
n.
streep
n.
waslijn
n.
waslijn
[UK]
exp.
Het is een slechte lijn
Telephone and mobile
exp.
Welke lijn moet ik nemen voor ...?
Tube
exp.
Ik wil een extern gesprek voeren, mag ik een buitenlijn?
Hotel
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

line, linen, liner, lie


Advertising