line translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
line
lijn nn.
Looks like the dry line has stalled. Welke kant wil je? 't Lijkt of de droge lijn afgeslagen is.
A line exactly halfway between the trenches. Een lijn, precies in het midden van de loopgraven.
overeenstemming nf.
This approach is generally in line with Commission previous practice. Deze benadering is over het algemeen in overeenstemming met de eerdere Commissiepraktijk.
This is entirely in line with international consensus on tax information exchange. Dit is volledig in overeenstemming met de internationale consensus over de uitwisseling van informatie op het gebied van belastingen.
regel nm.
Lets start PPP from the command line. Laten we starten met PPP vanaf de commando regel.
The line below should tell you... De regel hieronder zou het U moeten vertellen...
More translations in context: line, rij nmf. ...
See more translations and examples in context for "line" or search for more phrases including "line": "on the line", "bottom line"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
wachtrij
[US]
n.
streep
v.
in de rij staan
[US]
n.
waslijn
[UK]
n.
waslijn
exp.
Welke lijn moet ik nemen voor ...?
Tube
exp.
Ik wil een extern gesprek voeren, mag ik een buitenlijn?
Hotel
exp.
Het is een slechte lijn
Telephone and mobile
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

line, linen, liner, lie


Advertising