legumes translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
legumes
peulvruchten npl.
The legumes were smoky and clean, "De peulvruchten waren rokerige en mooi..."
Though he was fond of legumes. Al was hij dan dol op peulvruchten.
leguminosen
Grazing combines three types of resources: natural grassland, woods and nitrogen-rich legumes. De beweiding combineert drie soorten hulpbronnen: natuurlijke graslanden, bossen en stikstofrijke leguminosen.
05 03 02 33 POSEI - Grain legumes aid 05 03 02 33 POSEI - Steun voor zaaddragende leguminosen
groenten
Those present in legumes and fruits are often instable against heat. Degene die in groenten en vruchten aanwezig zijn, blijken veelal hittelabiel te zijn.
Yes legumes may contain several anti-nutritional factors. Ja, groenten kunnen meerdere anti-nutriënten bevatten.
More translations in context: vlinderbloemigen ...
See how “legumes” is translated from English to Dutch with more examples in context
legumes npl.
peulvruchten
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

legumes, league, leg, legend


Advertising