leave translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
leave
laten v.
Always leave them wanting more, Nimish. Je moet ze altijd meer laten willen, Nimish.
Our practices leave grooves over time. Onze praktijken laten groeven na na een tijdje.
verlaten v.
Pack your things and leave the school. Ik moet je vragen om je spullen te pakken en de school te verlaten.
She might never leave the bed. Ze zou misschien nooit meer het bed verlaten.
vertrekken v.
Those with elements will not leave... 'Zij die niet vertrekken met de elementen...
You should probably leave with her. Je zou eigenlijk ook met haar moeten vertrekken.
More translations in context: weg nm., gaan v. ...
See more translations and examples in context for "leave" or search for more phrases including "leave": "to leave", "just leave"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
verlof
v.
achterlaten
v.
weggaan
v.
weglaten
n.
ziekteverlof
n.
vaderschapsverlof
n.
zwangerschapsverlof
exp.
Laat me met rust!
Problems
exp.
Kan ik een bericht achterlaten?
Telephone and mobile
exp.
Hoe laat vertrekt hij?
Buying tickets
exp.
Hoe laat vertrekt de bus?
Bus and coach
exp.
Waar moet het afval heen?
Self-catering
exp.
Hoe laat vertrekt de trein?
Train
exp.
Vanaf waar vertrekt de boot?
Boat and ferry
exp.
Waar kan ik mijn waardevolle spullen achterlaten?
Hostel
exp.
Ik wil de auto graag achterlaten in ...
Vehicle hire
***
'leave' also found in translations in Dutch-English dictionary
vt.
leave [left]
v.
leave [left]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

leave, leaves, leave out, lease


Advertising
Advertising