learner driver translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
learner driver n.
leerling-automobilist
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"learner driver": examples and translations in context
I'm a learner driver. Ik heb een voorlopig rijbewijs.
The drivers were divided into 'experienced drivers', and young and older learner drivers. De automobilisten waren ingedeeld in 'ervaren bestuurders', jonge en oudere rijschoolleerlingen.
I'm going to take you to a spot we take all learner drivers. Ik breng je naar een plek waar we alle leerlingen heen brengen.
It was obvious that the younger learner drivers did not know where to look, as their lack of driving experience failed to alert them to possible hazards on the road. De jongere rijschoolleerlingen bleken duidelijk niet te weten waar ze moesten kijken, omdat ze - door gebrek aan rijervaring - niet weten welke gevaren ze kunnen verwachten.
Calls on the Commission to improve the road safety system by requiring Member States to tighten up learner-driver training requirements, expand compulsory training and introduce rules providing for the periodic training of professional drivers; roept de Commissie ertoe op het verkeersveiligheidssysteem te verbeteren door de lidstaten te verplichten de opleidingseisen voor leerling-bestuurders aan te scherpen, op grotere schaal verplichte scholing in te voeren en regels te introduceren voor de periodieke bijscholing van beroepschauffeurs;
Look, I can't take driver's ed without a learner's permit and I can't get my license without taking driver's ed. Kijk, ik kan mijn theorie niet halen zonder mijn L-teken en ik kan mijn rijbewijs niet halen zonder mijn theoretisch examen.
See how “learner driver” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
leerling
n.
oudere student
[US]
n.
bestuurder
n.
taxichauffeur
n.
vrachtwagenchauffeur
n.
vrachtwagenchauffeur
[UK]
n.
autocoureur
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising