launch translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
launch
lancering nf.
Shuttle 1, prepare for launch. Pendel nummer 1, maak je klaar voor de lancering.
You may authorize the launch when ready. Je mag de lancering autoriseren, zodra je er klaar voor bent.
lanceren v.
Sleeper cells are preparing to launch multiple terror attacks. Sleeper cells maken zich op om meerdere terroristische aanvallen te lanceren.
Stand by to launch blue squadron. Sta paraat om de Blauwe eskader te lanceren.
starten v.
I propose we launch a thorough investigation. Stel ik voor dat we een degelijk onderzoek starten.
We will launch a thorough investigation of those responsible. We zullen een grondig onderzoek starten naar degenen die verantwoordelijk zijn.
More translations in context: beginnen, gelanceerd adj. ...
See more translations and examples in context for "launch" or search for more phrases including "launch": "ready to launch", "launch codes"
launch v.
lanceren

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'launch' found in translations in Dutch-English dictionary
vt.
launch [launches]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

launch, lunch, laugh, laundry


Advertising