labor union translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
labor union
vakbond nm.
He's the head of a labor union. Hij staat aan het hoofd van een vakbond.
Please. The golden age of the labor union was 40 years ago. Alsjeblieft, de glorietijd van de vakbond was 40 jaar geleden.
Other examples in context
Why don't you join a labor union? Ik wil m'n geld en dan kap ik ermee.
According to Arno van Deuzen of the legal aid group of the labor union FNV, one is not entitled to free legal aid if you are not registered in the GBA. Volgens Arno van Deuzen van de afdeling rechtsbijstand van de FNV kom je niet in aanmerking voor gratis rechtsbijstand als je niet bent ingeschreven in de GBA.
Marc De Vos was invited to a debate on early retirement for the VRT news program 'De Zevende Dag' with Yves Van Antwerpen, labor union representative for ACV at Agfa-Gevaert. Watch the clip of the program here. Is het systeem van brugpensioen nog betaalbaar? In het VRT-actualiteitsprogramma 'De Zevende Dag' ging Marc De Vos over de brugpensioenkwestie in debat met Yves Van Antwerpen, vakbondsafgevaardigde van de christelijke vakbond ACV bij Agfa-Gevaert. Bekijk het fragment hier.
In cities, the occupation encouraged the growth of an active labor union movement. Het conservatieve Nieuw Komeito, een fusie van drie partijen, werd opgericht in 1998.
See how “labor union” is translated from English to Dutch with more examples in context
labor union n.
vakbond
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
arbeid
[US]
n.
vakbond
n.
vakbond
[UK]
n.
vakbondslid
[US]
n.
Europese Unie
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

labor, labour, laborer, labourer


Advertising