kindergarten translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
kindergarten
kleuterschool n.
Subject kindergarten has only recently become popular for creating games. Onderwerp kleuterschool is pas sinds kort populair voor het maken van games.
The City Council has agreed on the building of the new kindergarten. Het gemeentebestuur is accoord gegaan met de bouw van een nieuwe kleuterschool.
kleuterklas
I knew her since I was in kindergarten. Ik ken haar sinds de kleuterklas.
There's a whole kindergarten class missing. Er wordt een hele kleuterklas vermist.
More translations and examples : kinderopvang nm., crèche nmf., peuterspeelzaal n.
Still trying to breastfeed in kindergarten. Probeer nog steeds om borstvoeding te geven in de kleuterschool.
We've had nine classes together since kindergarten. We hebben samen negen vakken gevolgd, sinds de kleuterklas.
See more translations and examples in context for "kindergarten" or search for more phrases including "kindergarten": "kindergarten teacher", "since kindergarten"
kindergarten n.
kleuterschool
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising