hell translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
hell
hel n.
Some people are more comfortable in hell. Sommige mensen voelen zich meer op hun gemak in zo'n hel.
Old Town must be living hell these days. Pak je voorraden, het leven in Old Town moet inmiddels een levende hel zijn.
More translations and examples : verdomme, waar, in godsnaam, waarom
Get the hell off of me. Wat is dit nou? lk stelde me ons romantische weekend anders voor.
We'll get hell from Copenhagen. We krijgen dan op ons donder van Kopenhagen.
Stay the hell away from Tendu. Blijf verdomme uit de buurt van Tendu. Wat dat ook betekent.
Get the hell away from me. We hebben dat alibi nagetrokken die hij je gegeven heeft.
See more translations and examples in context for "hell" or search for more phrases including "hell": "to hell", "the hell out"
hell n.
hel

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
met Sint-juttemis ; als de kalveren op het ijs dansen ; als Pasen en Pinksteren op één dag vallen
"wanneer de hel bevriest" = nooit.
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

hell, hello!, help, helpline


Advertising