heaven translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
heaven
hemel nm.
But He warned that heaven wasn't easily obtained. Maar Hij waarschuwde dat een leven in de hemel niet gemakkelijk verkregen kon worden.
Which will stink to high heaven. Die gaat stinken tot in de hoge hemel.
hemelen
May the kingdom of heaven belong to Jack. Moge het koninkrijk der hemelen aan Jack behoren.
More translations and examples : des hemels, hemelse, paradijs nn.
It's been heaven just treating patients. Het was geweldig om alleen maar patiënten te behandelen.
The wages are entering into heaven. Het loon is de toegang naar de hemel.
Fairy shed light on heaven's secrets. De fee werpt een licht op de hemelsrijke geheimen.
See more translations and examples in context for "heaven" or search for more phrases including "heaven": "go to heaven", "heaven and earth"
heaven n.
hemel

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

heaven, heavy, heavily, heater


Advertising