health translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
health
gezondheid nf.
Each seeks to improve the health of humankind. Ieder is op zoek om de gezondheid van de mensheid te verbeteren.
He asks after my health most tenderly. Hij vraagt naar mijn gezondheid op de meest gevoelige manier.
volksgezondheid
We must also react quicker to health threats. Wij moeten ook sneller reageren op gevaren voor de volksgezondheid dan we nu gewoonlijk doen.
Member States must be willing to accept health inspections. De lidstaten moeten zonder tegenstribbelen instemmen met controles op het gebied van de volksgezondheid.
gezondheidszorg n.
A specific alert mechanism is necessary for health professionals under Directive 2005/36/EC. Voor beroepen in de gezondheidszorg die vallen onder Richtlijn 2005/36/EG, is een specifiek waarschuwingsmechanisme noodzakelijk.
This means compliance with certain minimum basic health standards. Dit betekent concreet dat er aan een aantal minimumnormen op het gebied van de gezondheidszorg moet worden voldaan.
More translations in context: gezondheids-, gezond adj. ...
See more translations and examples in context for "health" or search for more phrases including "health": "public health", "human health"
health n.
gezondheid

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Ik ben particulier verzekerd
Hospital
exp.
Ik ben niet verzekerd
Hospital
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

health, healthy, heal, heat


Advertising